Departaments i coordinadors

COORDINACIÓ DE VENTOriol Garcia Molsosa
COORDINACIÓ DE PIANO Àngels Núñez Viso
COORDINACIÓ DE CANT I CANT CORALIsabel Mantecón Vallejo
COORDINACIÓ DE CORDA I ORQUESTRESFerran Saló Ramió
COORDINACIÓ DE CAMBRATona Comas Sanmartí
COORDINACIÓ DE LL. MUSICAL NIVELL MITJÀÀngels Núñez Viso
COORDINACIÓ DE LL. MUSICAL N.E. 1r CICLEAdela Poch Serra
COORDINACIÓ DE LL. MUSICAL N.E. 2n CICLESara Ruiz Guerrero
COORDINACIÓ DE LL. MUSICAL N.E. 3r CICLENúria Martínez Royo
COORDINACIÓ DE SENSIBILITZACIÓNuri Noguera Perathoner
COORDINACIÓ D’ACTIVITATSFerran Saló Ramió
COORDINACIÓ DE XARXES SOCIALS I COMUNICACIÓMarta Estruch Brichs