Equip directiu

Jordi Bargalló GuinjoanDIRECTOR
Cecilia Reguero TassartCAP D’ESTUDIS
Tais Costa RueraSECRETÀRIA ACADÈMICA