Departaments i coordinadors

COORDINACIÓ DE VENTMiguel Rodríguez Berenguer
COORDINACIÓ DE CANT I CANT CORALIsabel Mantecón Vallejo
COORDINACIÓ DE CORDA Ferran Saló Ramió
COORDINACIÓ D’ORQUESTRESAlfons Reverté Casas
COORDINACIÓ DE LL. MUSICAL NIVELL MITJÀJordi Bargalló Guinjoan
COORDINACIÓ DE LL. MUSICAL N.E. 1r CICLEAdela Poch Serra
COORDINACIÓ DE LL. MUSICAL N.E. 2n CICLE Núria Martínez Royo
COORDINACIÓ DE LL. MUSICAL N.E. 3r CICLETona Comas Sanmartí
COORDINACIÓ DE SENSIBILITZACIÓLaia Saperas Llobet
COORDINACIÓ EQUIPAMENTS INFORMATICS I WEB Jordi Bargalló Guinjoan