Coral Trencadís

És una coral formada per alumnes de diferents especialitats instrumentals d’edats entre els 12 i els 15
anys; tot i que està obert a tothom que hi vulgui participar.
L’objectiu és fer música en grup mitjançant les veus. Per aconseguir-ho treballem un repertori variat i
adient per aquesta etapa i fem una feina grupal de tècnica vocal per fer servir la veu d’una manera
saludable. A més a més, fem altres activitats com trobades i concerts en que compartim la nostra tasca
amb altres adolescents i joves músics.

Directora: Isabel Mantecón

Horari d’assaig: Dijous de 19:00 a 20:00 a l’Auditori