Adults

L’Escola de música permet la convivència entre totes les edats. El grup d’Adults està integrat a la dinàmica de l’Escola, comparteix activitats i les viu com la resta d’alumnes. Se’ls ofereix llenguatge musical i instrument.  Es consideren adults tots aquells alumnes majors de 18 anys.