Violí

El violí és un instrument de corda fregada. Té quatre cordes i és el més agut de la seva família. Les cordes es poden fer sonar passant l’arc ( fregant les cordes) o pessigant-les amb els dits, en «pizzicato».

Les 4 cordes estan afinades amb les notes : mi,la,re i sol.

El violí està fet de fusta i els luthiers són qui els construeixen.

Com sona?

Amb el violí es poden tocar molts estils de música: clàssica, popular, moderna i en definitiva tot el que un mateix tingui ganes de fer sonar.

De violins n’hi ha de moltes mides : 1/8, 1/4, 1/2 , 3/4 fins que ja arriba a la mida adulta , el 4/4 . Depenent de l’edat de l’alumne i de l’allargada del braç, el professor és qui decideix la mida que l’alumne necessita en cada moment i quan ha de fer el canvi a la mida següent.

Gràcies a l’AMPA , que és qui fa les aportacions per tenir els instruments, l’escola de música gaudeix d’un banc d’instruments hi ofereix als alumnes més petits la possibilitat d’agafar en » prèstec» instruments de la seva mida.

Professors: Ferran Saló i Sara Ruiz