Saxo

El saxo o saxofon  és un instrument de vent, que pertany a la familia de vent fusta, ja que el seu so es produeix mitjançant una canya o llengüeta colocada a l’embocadura mitjançant una abraçadera.

Com sona?

D’esquerra a dreta: Soprano (Si b),
Alt (mi b),
tenor (Si b) i baríton (mi b)

La família més habitual de saxos està formada per aquests quatre que tenim a l’esquerra; el saxo soprano, el més petit de la família i que podem trobar en forma corbada o forma recta, el saxo alt, el més comú, el saxo tenor, i el saxo baríton que és el més greu de la família.

Concert final de curs, juny 2019. Saligarda jazz-vent

Té una embocadura en forma de bec amb llengüeta simple de canya, com la del clarinet. També incorpora un sistema de claus semblant al del clarinet, basat en el sistema Böhm. El seu tub, però, és cònic i fet de metall, i acaba en un pavelló molt gran si el comparem amb els altres instruments de vent-fusta.
La forma característica doblegada obeeix a la llargària del tub, molt més extensa que la dels altres instruments de vent-fusta. Es va fer necessari, doncs, doblegar-lo per a comoditat de l’instrumentista (el saxo soprano, el més petit, és recte).
Va ser pensat, en un principi, per a tocar en bandes, donada la seva potència de so. 

El fet que existeixi la família dels saxòfons ha propiciat que floreixin arreu conjunts de saxòfons. Els més habituals són els quartets, preferentment integrats per soprano, alt, tenor i baríton, tot i que a vegades el soprano és substituït per un altre alt.

Professors: Jordi Bargalló i Alfons Reverté