Els Descordats

L’orquestra «Els descordats» és la formació de corda que acull als instrumentistes més joves de l’escola, és a dir als de nivell elemental bàsic. Son els alumnes de tercer curs de nivell elemental, que normalment, és el seu segon any d’instrument. En aquesta orquestra, comencen a treballar la música en conjunt, aprenent a escoltar-se els uns als altres i conèixer i familiaritzar-se amb la figura del director. Hi estan generalment dos anys, fins que passen a l’orquestra de nivell elemental avançat.

Directora: Tais Costa

Horari d’assaig: Dimarts de 17:30 a 18:15, a l’Auditori