Sensibilització

A l’etapa de 3 a 5 anys, acostem la música als infants mitjançant una metodologia viva i activa, utilitzant com a eines bàsiques, la cançó, l’audició, el moviment i l’experimentació sonora. Permetem així que s’expressin a través del llenguatge de la música.

  SENSIBILITZACIÓ 3    45′ setmanals  3 anys *
  SENSIBILITZACIÓ 4    45′ setmanals   4 anys *
  SENSIBILITZACIÓ 5    45′ setmanals   5 anys*
* les edats són com a referència, ja que hi poden haver variacions segons nivells, sempre a criteri del tutor.

ACTIVITAT A LA FRESCA
TREBALL DE MOVIMENT AMB MOCADORS
TREBALL AMB INSTRUMENTS, FEM UNA ORQUESTRA !!!