Viola

La viola és un instrument de corda fregada. Té quatre cordes afinales per quintes que son: do2, sol3, re4 i la4. Està afinada una quinta per sota del violí, i una octava per sobre el violoncel.

La viola és un instrument fet de fusta i els luthiers son qui les construeixen.

Com sona ?

A diferència del violí, no té una mida estàndard, i la seva mida oscil.la entre els 38 i els 44 cm de llargada de la caixa de ressonància.

alumne de viola

La música de viola està escrita en clau de do en tercera per als registres greu i mig de l’instrument, i el clau de sol per als registres aguts.

Amb la viola es poden tocar molts estils de música: clàssica, popular, moderna i en definitiva tot el que un mateix tingui ganes de fer sonar.

De violes n’hi ha de moltes mides. Depenent de l’edat de l’alumne i de l’allargada del braç, el professor és qui decideix la mida que cada alumne necessita en cada moment i quan ha de fer el canvi a la mida següent.

Gràcies a l’AMPA , que és qui fa les aportacions per tenir els instruments, l’escola de música gaudeix d’un banc d’instruments hi ofereix als alumnes més petits la possibilitat d’agafar en » prèstec» instruments de la seva mida.

Professor: Ferran Saló