Trompeta

La trompeta és un instrument de la família de vent-metall, i consta d’ una embocadura i un tub corbat que acaba en un pavelló.

L’embocadura de la trompeta, com la del trombó, té una perforació interior en forma de copa en U.

com sona?

Com es fa sonar la trompeta? Els llavis de l’instrumentista són els que fan la funció de llengüeta. És a dir, l’aire quan entra en l’instrument, ja entra vibrant i per tant el so d’aquest depèn, en bona mesura, de la habilitat del trompetista. A més, la diferent pressió de l’aire que l’intèrpret comunica a l’instrument fa que aquest emeti una o altra nota.

Hi ha diferents tipus de trompetes. A l’escola fem servir la trompeta en si bemoll, que és la més usual.  

Tot i que sovint associem la trompeta a la música jazz, és un instrument que abarca diferents estils i èpoques . Així, la podem escoltar tant en la música del renaixement, com en el conegut «Hallelujah» de J.F.Haendel o en un standard de jazz.

Gràcies a l’AMPA , que és qui fa les aportacions per tenir un banc d’ instruments, l’escola de música disposa d’una trompeta en si bemoll que s’ ofereix d’agafar en » prèstec» als alumnes que comencen.

Professor: Miguel Rodriguez