Bateria i percussió

La família d’instruments de percussió la formen una gran varietat d’instruments. A l’escola de música disposem d’un banc d’instrument de percussió de diferents tipus: tambors, bateria, marimba, instruments de làmines, triangles, caixes xines…

A l’aula de percussió de l’escola es treballa amb la marimba i amb la bateria, bàsicament.

instruments de percussió
marimba

Com sona?

La marimba és un instrument amb unes làmines primes de diferents mides posades de més gran a més petita. Cada làmina és una nota musical i sota de cada una d’elles hi ha un tub que fa de caixa de ressonància. Es toca percudint les tecles amb unes baquetes.

Amb la marimba es poden tocar tot tipus de música i pot tocar amb altres instruments així com formar part de diferents grups instrumentals.

A Nicaragua i Guatemala es considera un dels instruments més representatius de la seva música típica o folklòrica.

Tot i que la bateria és un conjunt d’instruments, és freqüent parlar d’ella com a un únic instrument. Es toca amb unes baquetes a cada mà i amb el peus s’accionen els pedals del bombo o del goliart. Amb la bateria es treballa i es toca el ritme, ja que no fa notes musicals, tot i que sí que es fa música.

1) Bombo · (2) Tom basse o Goliat · (3) Caixa · (4) Tom-toms · (5) Hi-hat · (6) Crash · (7) Ride

Professor: Pau Gimeno