Equip directiu

Cecilia Reguero TassartDIRECTORA
Taís Costa RueraCAP D’ESTUDIS
Sara Ruiz GuerreroSECRETÀRIA ACADÈMICA