Trombó

El trombó de vares és un instrument de vent-metall consistent en un cos bàsicament cilíndric, tret del pavellóque té forma de campana, i que incorpora una peça, la vara o colissa, que permet allargar mitjançant un lliscament la longitud del seu tub.

com sona?

La vara del trombó substitueix en aquest cas la funció que en d’altres instruments, com la trompeta, fan les vàlvules o pistons.

El trombó prové dels sacabutxos i és un dels pocs instruments que en l’actualitat conserva una forma pràcticament igual a com originàriament va ser creat.

Gràcies a l’AMPA , que és qui fa les aportacions per tenir un banc d’ instruments, l’escola de música disposa d’un trombó que s’ ofereix per agafar en » prèstec» als alumnes que comencen.

classe de trombó

Professor: Miguel Rodríguez